Tosca, Astana Opera, Kazakhstan 20.01.2018

  20 gennaio 2018


Astana Opera Kazakhstan

Giacomo Puccini
 

direttore: Natalya Kagadiy
regia: Luca Ronconi
editore: Abzal Mukhitdinov
scene: Margherita Palli

CAST

Tosca    Margarita Dvoretskaya/Zhupar Gabdullina
Cavaradossi   Artem Golubev
Scarpia    Yevgeniy Chainikov
A sacristan   Shyngys Rasylkhan
Angelotti   Bolat Yessimkhanov
Sciarrone   Samat Zharylkasynov
Spoletta   Ramzat Balakishiyev
A jailer   Bolat Yessimkhanov
A shepard boy   Kazhymurat Erkin


ASTANA OPERA